Štáflova bašta

Dochovalá nárožní věž z hradeb městského opevnění nyní nazývaná Štáflova bašta je památníkem malíře Otakara Štáfla a veřejnosti byla zpřístupněna od roku 1957. Stojí v těsné blízkosti místa, kde stávala rodná chalupa malíře. Vidět zde můžete některé originální předměty dokumentující jeho život a dílo, ale také Štáflovy plastické obrazy ze života Karla Havlíčka Borovského.

Městské opevnění bylo postaveno v období let 1310-1350. Z této hradby se dochovala jen jedna nárožní věž – Štáflova bašta- s úsekem hradby u gymnázia. Z parkánové hradební zdi z konce 15. století zůstaly dochovány hradební pasy s baštami na východní straně městského jádra a v jižní až jihozápadní části města u řeky Sázavy. V roce 1957 byl otevřen v dochované baště památník malíře Otakara Štáfla. Vidět zde můžete některé originální předměty dokumentující jeho život a dílo, ale také Štáflovy plastické obrazy ze života Karla Havlíčka Borovského.

Štáflovu baštu můžete navštívit po předešlé domluvě s našimi průvodci,
každý den kromě pondělí v čase 9 – 12h a 13 – 17h

Vstupné:
Plná cena 20,-
Sleva (děti, studenti, důchodci, ZTP…) 50%